بایگانی برچسب: نهال گیلاس صورتی

نهال گیلاس صورتی

نهال گیلاس صورتی

گیلاس صورتی این رقم یکی از ارقام بومی ایران است. عادت حلق آویز درخت قدرت رویشی قوی است و طول شاخه یک ساله 41.3 سانتی متر است. دوره گلدهی آن 16 روز است. میوه ای به شکل قلب. سفت و آبدار است. رنگ گوشت میوه آن زرد است. رنگ آب میوه زرد است. مواد جامد […]