بایگانی برچسب: نهال گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

گلابی بیروت از میوه متوسط ​​و رنگ زرد شفاف با دانه های قرمز کوچک روی پوست زمان ورود: اوایل ماه اوت تحمل به خشکی: نیمه متحمل ماندگاری: 5 ماه تحمل به سرما: c25 تا c35 زندگی اقتصادی: 25 سال نهال گلابی بیروت درختان گلدار است ، شکل آن کشیده و بذر است. تنه و شاخه […]