بایگانی برچسب: نهال گردو هارتلی

نهال گردو هارتلی

نهال گردو هارتلی

گردو هارتلی گردو هارتلی ترکیبی از یک نوع جدید است که با کاشت بذر آزاد تلقیح شده از رقم گردوی کالیفرنیا در ایالات متحده به دست می آید. نهال های گردوی هارتلی پیوندی دارای قدرت باردهی بسیار بالا و حداقل 60٪ بیشتر از سایر ارقام نهال گردو هستند. نهال گردوی هارتلی میوه های پیوندی جانبی […]