بایگانی برچسب: نهال گردو اسرائیلی

نهال گردو اسرائیلی

نهال گردو اسرائیلی

گردو اسرائیلی از انواع نهال گردو که از نظر خصوصیات و عملکرد هر یک متفاوت است ، می توان به نهال گردوی خوشه ای اسرائیلی اشاره کرد که یکی از ارقام اقتصادی و با کیفیت است که میوه های آن به صورت خوشه ای روی یک شاخه رشد می کند. آهسته دلیل معروف شدن چنین […]