بایگانی برچسب: نهال هلو آلبرتا زودرس

نهال هلو آلبرتا زودرس

نهال هلو آلبرتا زودرس

نهال هلو در اوایل آلبرتا قدرت رشد متوسطی دارد اما نهال هلو در اواخر آلبرتا قدرت رشد بالایی دارد. این نوع هلو ، منشا آن در چین ، بیش از 20 سال عمر اقتصادی دارد و یکی از نهال های نیمه متحمل در تحمل به خشکی است. پایه آن هلو هلو وحشی است. این می […]