بایگانی برچسب: نهال سیب سبز

نهال سیب سبز ( گران اسمیت )

نهال سیب سبز ( گران اسمیت )

نهال سیب سبز یا گران اسمیت را بفروشید: سیبی سبز ، ترش مزه و دیر رسیده است که خواص خود را در سردخانه به خوبی حفظ می کند. به سرخک و کنه حساس است اما مقاومت متوسطی در برابر بیماری سیب سیاه دارد. اقلیم: حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداکثر […]