بایگانی برچسب: نهال زردآلو شاهرودی

نهال زردآلو شاهرودی

نهال زردآلو شاهرودی

زمان ورود: اواخر ژوئن رنگ میوه: زرد نوع مصرف: تازه خوردن تحمل به سرما: c25 تا c30 زندگی اقتصادی: 35 سال فاصله کاشت: 3 * 4 نوع پایه: زردآلو تلخ آلو وحشی خاک این نهالها بیشتر در خاکهای سبک رشد می کنند و خاکهایی که سرد و متراکم هستند گزینه مناسبی برای پرورش این نهالها […]