بایگانی برچسب: خرید نهال گردو شیلی

نهال گردو شیلی

نهال گردو شیلی

گردوی شیلی میوه ای گرد و بیضی شکل با دو پوسته است که یکی از آنها سبز است و پوشش خارجی گردو سفت می شود. شیلی و ارقام دیگر گردو مغز هسته این میوه خواص و کاربردهای بسیاری دارد. جوانه های نهال گردوی شیلی برای رشد به 00-15-15 ساعت زیر رشد نیاز دارند و تا […]