بایگانی برچسب: آبیاری نهال ارقام نهال آلو

ارقام نهال آلو

ارقام نهال آلو

ارقام نهال آلو درخت آلو درختی است با انواع میوه ها مانند آلو طلایی ، آلو سیاه ، آلو بخارا ، آلو کالیفرنیا ، آلو استنسیل ، آلو سانتاروسا و گوجه سبز. طعم ترش و تلخ شترهاست. دامنه جغرافیایی آلو و گوجه فرنگی از سایر میوه های برگریز بیشتر است و گونه های مختلف آنها […]