بایگانی برچسب: آبیاری نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا

نهال آلو سانتارزا نهال پیوند زده شده است نهال آلو سانتارزا پیوندی با استفاده از مقاوم ترین پایه و جدیدترین گل پیوندی در شبکه ملی تولید و عرضه نهال ایرانی و به صورت عمده و جزئی در سراسر کشور به طور مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با استفاده از دانش تامین و مستقیم […]