بایگانی برچسب: آبیاری نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو بخارا سیاه

نهال آلو بخارا سیاه نهال آلو بخار یکی از ارقام درخت آلو است. میوه این نوع نهال های گوشتی بنفش سیر است که بسیار شیرین است. نهال آلو در برابر سرما زیر 7 درجه مقاوم است. برای تهیه برگ مناسب است. رنگ و اندازه آلو بسته به منطقه اصلی آنها متفاوت است. درختچه های آن […]