بایگانی برچسب: آبیاری نهال آلبالو مجاری

نهال آلبالو مجاری

نهال آلبالو مجاری

البالو مجاری نهال آلبالو مجارستانی نهال آلبالو مجارستانی یکی از ارقام آلبالو است. این نوع نهال دیرگل است و در برابر سرمای بهاره مقاوم است. در برابر آفات مقاوم است. پوست تنه درخت به رنگ قهوه ای روشن تا نقره ای و برگ های آن لوزی است. این گلها 5 گلبرگ دارند و دیرتر از […]