بایگانی دسته بندی ها انواع نهال زالزلک

انواع نهال زالزلک

نهال زالزالک

نهال زالزالک

زالزالک بوته ای یا درختی با ارتفاع 5 تا 12 متر است. شاخه های بسیار متراکمی دارد و هنگامی که جوان تر هستند ، خار دارند. دارای برگهای بیضی شکل با بریدگی های عمیق است. گل های درختان زالزالک در بهار روی شاخه ها ظاهر می شوند. از آنجا که شاخه های درختان متراکم و […]