بازدید 294
نهال خرمالو سیاه
بازدید 283
نهال بید فری
بازدید 245
نهال سنجد
بازدید 158
نهال بلک بری راز بری
بازدید 183
نهال خرمالو ژاپنی
بازدید 168
نهال خرمالو سیبی
بازدید 461
نهال خرمالو موزی

1 سال پیش
admin

فندق

نهال فندق فندق نوعی میوه است که از درخت فندق یا کوریلوس گرفته می شود درختان فندق برای رشد و نمو میوه به زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های خنک نیاز دارند. درختان فندق ادامه مطلب

ازقیمت های ارزان آذران نهال بازدید بفرمایید