بازدید 224
نهال خرمالو سیاه
بازدید 203
نهال بید فری
بازدید 167
نهال سنجد
بازدید 102
نهال بلک بری راز بری
بازدید 107
نهال خرمالو ژاپنی
بازدید 111
نهال خرمالو سیبی
بازدید 375
نهال خرمالو موزی

1 سال پیش
admin

فندق

نهال فندق فندق نوعی میوه است که از درخت فندق یا کوریلوس گرفته می شود درختان فندق برای رشد و نمو میوه به زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های خنک نیاز دارند. درختان فندق ادامه مطلب

ازقیمت های ارزان آذران نهال بازدید بفرمایید